Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarların tamirinden sonra araçta değer kaybı yaşanır. Bu değer kayıpları sonrasında onarım görmüş araçların piyasa koşullarında, önceki değerinden daha düşük bir düzeydeki fiyata göre sunulmak durumda kalınır. Trafik kazaları, araç sahibi herkesin karşılaşabileceği bir vaka olmasından dolayı, çoğu kişi daha önceden kasko yaptırıp onarım masraflarından kaçınırlar. Kasko firmaları, kapsam dâhilinde olan tüm onarım maliyetleri karşılarlar. Ancak, araç değer kaybı davası konusunda dikkat edilecek husus, araçlar sigortalı olsa bile meydana gelen değer kaybının bu kapsamda yer almıyor oluşu. Sigorta şirketleri bu durumdan tamamen soyutlanır. Bu durumda, kaza sonucunda araçta meydana gelen değer kaybını karşılamak için geriye sadece ikincil şahıslara araç değer kaybı davası açma seçeneği kalıyor. Yalnız tarafların aralarında bir müzakere sonucunda anlaşmaları, ortadaki değer kaybı davasını düşürmektedir.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybının hesaplanmasının ilk aşamasında belli unsurların tespiti yapılır. Bunlar, aracın kaza öncesi piyasa değer, yıpranma oranı, üretim yılı, araç kilometresi ve daha önce meydana gelmiş hasar ve tamirat, parça değişikliğinin kaydı şeklindedir. Bunun için ilgili mahkemeler bilirkişi incelemesi talep eder bu doğrultuda değer kaybı tespiti yapılır. Burada dikkat edilecek nokta, şahsın değer tespiti ve daha sonrasında dava açabilmesi için kazada kusursuz olması ve sorumluluğun karşı tarafta olmasıdır. Tabi araçta onarılan parçalar daha önce %100 sağlam ve orijinal parçalardan oluşmalıdır. Araçtaki çoğu parçada değer kaybı kapsamına girse de cam, stop lambaları, tampon, silecek, jant gibi değişim gerektiren parçalar bu kapsama girmez. Bu tespiti takriben araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası

Bu davayı açabileceğimiz tek kişi, kazaya sebebiyet veren şahıslardır ve araç değer kaybı davası hukuki dayanağı, Borçlar Kanunu 122. Maddesi gereğine göre düzenlenir. Aralarında bir uzlaşma gerçekleşmemesi durumunda, dava açılacak olan şahıs herhangi bir kusuru olmadığını delil dâhilinde ispatlamak durumdadır. Aksi takdirde kaybı ödemekle zorunda kalır. araç değer kaybı davası sürecinde karşı tarafa tespit edilen değer kaybının karşılanması talep edilebileceği gibi, onarım masrafı da talep edilebilir.

Araç değer kaybı davası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Tespit tutanağı
 • Ekspertsiz raporu
 • Servis raporu
 • Servis faturası
 • Sigorta poliçesi
 • Araçtaki hasarın yer aldığı fotoğraflar
 • Varsa, tanık listesi

Bu tür davada araç değer kaybı zamanaşımı toplamda 2 yıldır. Bu sürenin takribi kaza tarihi olarak belirlenir. Süreyi aşan olaylar veya davalar zaman aşımına uğrayarak yasal sürecin dışında kalır.

Ara Bulucu ile Rahatlığa Erin

Ara Bulucu ile Rahatlığa Erin

Ara buluculuk, hukuk içerisinde sıklıkla kullanılmasıyla beraber; hayatın her noktasında bizleri karşılar, yaptığımız işlerin daha kaliteli olmasına hizmet verir. Ara bulma olayı, iki tarafı alakadar ederken; yaşanacak sürecin değerlendirmesi, yine bu iki taraf tarafından ele alınır. Süreç, ara bulucu kişiler aracılığıyla artı veya eksi yöne yoğrularak sonuca gider.

Çalışma Prensibi

Hukuk içerisinde sıkça başvurulan yöntemlerden birisi olan ara bulma yöntemi, taraflarca tayin edilmiş avukatlar eşliğinde gerçekleşir. Ara bulma dendiği zaman basit, frapan hallerin terk edilmesi; ciddiyet içerisinde konuya yaklaşılması gerekir. Tarih boyunca ara bulucu fertlerin dahil olduğu olaylara bakarsak birbirinden kıymetli sonuçların meydana geldiğini görebiliriz; ama her sonuç, arzu edilen yönde olmaz. Bundan dolayı ara bulma işlemini gerçekleştirecek kişinin uyanık, hak bilen, güvenilir özelikte bulunması çok büyük önem taşır.

İlerleyiş İlkeleri

Ara bulma durumu, tarafların kendilerini temsil etme gereğince seçtikleri kişiler tarafınca yapılır. Ara bulma işleminin gerçekleşmesi için illa ki bir dava süreci başlanmasına gerek olmaz; bunun yerine dava süreci yaşanmadan ara bulucu ile anlaşma yoluna gidilebilir. Bu arada ek parantez halinde belirtilmelidir ki olası her dava için ara bulma durumunu kullanabilmek mümkün olmasa da birçoğu için bu çalışma yapılabilir.

Taraflarca seçilen kişiler, kendileri adına doğru olan teklifi sunar ve beklemeye geçer. Sunulan teklife 30 gün içerisinde cevap verilmezse, sunulan teklif otomatikman reddedilmiş olur; ardından yaşanan süreç devam eder. Ara bulma işleminde olumlu veya olumsuz durumun oluşma ihtimali, herhangi bir yüzde ile dile getirilmez; durum, davadan davaya değişebilir. Ara bulma hususunda ihtisas sahibi olan kişiler, doğru hamleleri yapabilirken; arzu ettiğiniz sonucu, başınızı ağrıtmadan size kazandırabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma hukuku içerisinde anlaşmaya dayanan durum, boşanma sürecinin en kolay biçimde gerçekleştiği durum olarak tarif edilir. Taraflar, sıkıntıdan uzak biçimde boşanabilmek için karşılıklı uzlaşı ile mahkemeye başvurur ve gerekli işlemlerin başlamasına olanak sağlar. Bu noktada ivedilikle başlayan boşanma davası hakkında söylenecek ilk şey, anlaşma durumu sayesinde hızlı bir biçimde son bulabileceği olup böylece her iki taraf dilediği hayatı yaşama alanında büyük avantaj yakalar.

Çeşitleri!

Boşanma çeşitleri, bilindiği gibi farklı şekillerde olabilir; ama mevcut şekiller içesinde görülen anlaşmalı boşanma davası, en hızlı sonuca giden olarak kabul edilir.

 • Mal paylaşımı
 • Çocuk velayeti
 • Gelece tasarrufu
 • Soyadı taşınması

Gibi ayrı başlıklar altında okunan durumlar, anlaşmalı boşanma davası içerisinde karşılıklı uzlaşıya dayanan meseleler olarak değerlendirilir. Mevcut durumu çözüme kavuşturmak için alanında uzman bir avukat ile hareket etmek, davanın ilk anından itibaren tarafın elini güçlendirirken; hiç bilmediği haklarından yararlanmasını sağlar. Ayrıca belirtilmesi gereken bir unsur da anlaşmalı boşanmanın her zaman adil şekilde olmayacağı olup, bu konuda uzman bir avukatla çalışmanın her iki tarafın da birbirine olan hak riayetini yaklaştıracağı şekilde ifade edilebilir.

Sonrası?

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için verilen dilekçe, yaşanacak süreci başlatır. Davanın genellikle ilk celse ile sonuçlanacağını düşünürsek sonrasında yapılabilecek adımlamaları da dikkatlice takip etmeliyiz. Tabi bahsedilen adımlama, dava sürecinde değişmiş olan çocuk vekaleti üzerine dile getirilir. Anlaşmalı boşanma sonucunda vekaleti A kişisinde kalan çocuk, B kişisinin açacağı dava ile yer değiştirebilir; yani söylenmek istenen şey, anlaşmalı boşanma dahi olsa verilen kararın sonsuza kadar geçerli olmayacağıdır.

Boşanma sürecini en rahat şekilde atlatabilmek için uzman avukat ile çalışmanın çok işe yarayacağını unutmayın ve ona göre doğru kararı verin!

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evli çiftlerin anlaşamadıkları ve evliklerinin yürütmekten vazgeçmeleri durumunda boşanma yoluna gitmektedirler. Eşlerin beraberce boşanma konusundaki isteklerini dile getirmesi ve boşanma konusunda anlaşmaları, anlaşma boşanma davası açılması için yeterli olmamaktadır. Anlaşmalı boşanma konusunda yasaların belirlediği anlaşma boşanma konusundaki tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekecektir. İki tarafından evliliği devam ettirmemek istemeleri boşanma konusunda atılmış bir adım olsa bile yasal olarak belirtilen anlaşmalı boşanma davasının açılması konusunda yetersiz kalacaktır. Yasal olarak sorunsuz bir şekilde anlaşmalı boşanma davasının açılması için boşanma konusundaki tüm detaylar hususunda anlaşma sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bu anlaşmanın bir sözleşme ile yasal hale getirilmesi de gerekmektedir.

Eşlerin birleri ile şiddetli geçimsizlik sonucunda boşanmak istemeleri ve ikisinin de bu konuda fikir birliği etmesi boşanma işleminin kolaylaşmasını sağlayabilir. Ancak sadece tarafların boşanmak istemesi boşanmak konusunda mahkemenin karar vermesini sağlamamaktadır. Boşanma davaları mal rejimi ve çocukların velayeti gibi farklı konuları da içermektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma konusunda bir avukat tarafından detaylı olarak hazırlanmış ve yasal olarak sorunsuz bir boşanma prosedürü hazırlanmalı ve taraflar bunu imzalamalıdır. Yapılacak bu boşanma sözleşmesinde boşanmanın iki tarafından isteği olduğu yanında, mal dağılımının nasıl olacağı, nafakanın ne kadar olacağı, velayetin kime verileceği ve çocuğu görme konusundaki tarihlerin belirlenmesi konuları yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları birçok çift tarafından hafife alınmakta ve evli çiftlerin boşanma konusundaki isteklerinin anlaşmalı boşanmaya yeteceğini düşünmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasının açılması ve sonuçlanması için boşanma prosedürünün detaylı ve mahkemenin kabul edebileceği bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma avukatı tarafından bu davalarda da bilgi alınması ve özellikle boşanma prosedürünün avukatlar ile birlikte hazırlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunsuz bir boşanma davası görülebilecektir. Tarafların kendi aralarında hazırladıkları sözleşmeler eksik ve hukuka uygun olmadığı veya tarafların sözleşmeye itiraz ettiği durumlarda davanın seyri değişebilmektedir. Bu durumların yaşanmaması ve davanın gerçekten anlaşmalı bir dava olarak kısa sürede tamamlanması için avukatlardan yardım alınmalıdır. Boşanma dilekçesinin ve boşanma prosedürünün hazırlanması konusunda avukatlardan yardım alınması da büyük önem taşımaktadır.

Ankara’da Avukat

Ankara’da Avukat

Hukuki süreçlerinizin en iyi şekilde yönetilmesi için başarılı bir avukat tercih etmeniz önemlidir. Avukatlar, kişinin şahsi özgürlüğünün ve menfaatlerinin yasalar çerçevesinde gözetilmesi ve haklı ile haksızı ortaya çıkarmak için çalışırlar. Hukuk davaları kendi içinde birçok alt alana ayrılmıştır. Bunlar arasında aile ve boşanma hukuku, tanıma ve tenfiz, icra hukuku, ceza hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, idare hukuku, miras hukuku ve tazminat hukuku yer almaktadır. Hukuk büroları hem danışmanlık hizmeti sağlar hem de dava takip işleri ile ilgilenir. Hukuk büroları avukatlık ofisleri olarak da bilinirler.

Avukat Seçimi

Başarılı bir avukat seçmek için öncelikle referanslarına bakabilirsiniz. Görüşmenizde davanız ile ilgilenmesi, sorular sorması ve ayrıntıları öğrenmeye çalışmasını beklemelisiniz. İyi bir avukat aldığı davaya her yönüyle hakim olmalıdır. Aynı zamanda çalışkan, azimli ve sözü dinlenebilir biri olması beklenir. Bulunduğunuz şehirde davanızla ilgili alanında isim yapmış en iyi avukatlarla çalışmak hukuki sürecinizi istediğiniz şekilde sonuçlandırmayı sağlayacaktır. Ankara başkent olduğu için hukuki konularda yardım alabileceğiniz birçok avukat bulunmaktadır. Ankara avukatları icra hukuku, iş hukuku, miras hukuku gibi birçok alanda hizmet vermektedirler.

Ankara Avukatları ve Hukuk Büroları

Hukuk büroları avukatların mesleklerini icra ettiği, hukuki danışmanlık ve dava süreçleri ile ilgilenen ofislerdir. En iyi Ankara avukatları ile çalışan İlk-Ay Hukuk Bürosu birçok çalışma alanında hizmet vermektedir. Bireysel ve kurumsal müvekkillere hukuki sorunlarda en hızlı ve etkili çözümleri sunmayı amaçlayan hukuk bürosu konusunda uzman başarılı avukatlar ile çalışmaktadır.

İlk-Ay hukuk bürosu Ankara avukatları birçok faaliyet alanında müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve dava süreçlerini yönetmektedir. Aile ve boşanma hukuku, bilişim ve internet hukuku, borçlar hukuku, gayrimenkul ve eşya hukuku, icra hukuku, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, miras hukuku, sigorta hukuku, ticaret hukuku ve vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanlarında çalışan hukuk bürosu Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından kurulmuştur. Birçok işletmenin hukuki danışmanlığını yapan büro, müvekkillerinin haklarına önem vermektedir. Hukuki sürecinizi istediğiniz şekilde sonuçlandırmak için yasal konularda İlk-Ay hukuk bürosundan destek alabilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı

Ülkemizde borçlar ve alacakların ödenememesi ve ticari olarak teminatların yerine getirilememesi gibi durumlarda İcra ve İflas Hukuku alanında ki yasalar ile düzenlemeler yapılmaktadır. Bu hukuk alanı ile ilgilenen mahkemeler, hakimler ve avukatlar bulunmaktadır. Bireysel olarak veya şirket olarak bu dava konularına taraf olunduğunda icra avukatı tarafından yardım alınması avantaj sağlayacaktır. Bu alanda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların davaların seyrini en iyi şekilde yönetebilmesi mümkün olmaktadır. İcra ve İflas Hukuku alanına giren davalarda taraf olan kişilerin sorun yaşamaması ve davaların sorunsuz şekilde yürütülmesi konusunda avukatlar ve bu konuda uzman avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alınabilir.

İcra ve İflas Hukukunda borcun ödenmemesi durumunda devlet zoru ile borçlunun malvarlığına el konulması ve satılarak bedelinin alınması gibi yöntemlere başvurulmaktadır. İcra olarak bilinen bu yöntemin uygulanması için mahkemelerin konu hakkında kararı gerekmektedir. Bir alacağı olan ve tahsil edemeyen kişi ilamsız icra takibi başlatabilir. Ödeme emrine karşılık bulunmaması sonucunda icra avukatı ile konuyu mahkemeye taşıyarak icra kararı çıkartabilir. Bu davalarda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların hazırlayacağı dava dosyaları ile davaların yürütülmesi ve avukatın dava sürecine etkisi ile olumlu bir sonuç kısa sürede alınabilmektedir. Bu sebeple de İcra ve İflas Hukuku içerisinde bir hakkı bulunan kişiler bu avukatlardan ve avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alabilmektedir.

Alacaklının borcunu tahsil edememesi veya teminatları alamaması durumlarında icra müdürlüklerine ve mahkemeye başvurabiliyor. Bu durum çek, senet ve fatura alacaklarını kapsayabiliyor. Açılacak davalarda veya başvurularda detaylı olarak durumun incelenmesi ve icra işleminin başlatılması konusundaki yeterlilik araştırılmalıdır. Alacakların borçlu tarafından tahsilinin yapılması konusunda konu hakkında deneyimli bir icra  avukatı tarafından yardım alınması davanın işleyişi konusunda önemli olmaktadır. İlamsız bir icra takibinin başlatılması veya mahkeme tarafından ilamlı bir icra takibinin başlatılması farklı sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda alacağın, alacaklının ve borçlunun durumu ile hangi yollara ne şekilde başvurulacağı iyi bilinmelidir. Sonuca ulaşmak ve olumlu bir sonuç almak için bu konuda yasaları iyi bilmek gerekmektedir.

Ankara Hukuk Büroları

Ankara Hukuk Büroları

Birçok insanın veya kurumun yasal durumlar ile alakalı olarak hukuki süreçler yürütmesi gerekebilmektedir. Dava açmak veya bazı davaların tarafı olmak konusunda kalındığında avukatlardan yardım istemek en akıllıca yöntem olacaktır. Hukuk sistemi oldukça karışık ve birçok yasanın bilinmesi ve mahkeme usulleri hakkında bilgili olunması gerekmektedir. Bu durumlarda hukuk büroları en çok tercih edilen kurumlar olmaktadır. Bu kurumlarda birçok avukat bulunmaktadır ve farklı hukuki sorunlara destek olabilmektelerdir. Hukukun birçok farklı dalı bulunduğu için her avukat her konuda uzman olamaz. Bu sebeple ceza avukatları, boşanma avukatları, iş hukuku avukatları gibi farklı dallarda uzman olabilmektelerdir.  Bu farklı uzmanlık alanlarından yararlanılması için de avukatlık bürolarından avukat talep edilmektedir.

Farklı alanlardaki hukuki durumların en kısa sürede sonlandırılması ve olumlu sonuçların alınması için konusunun ve o yasaların uzmanı avukatlar ile çalışılmalıdır. İş hukuku konusunda bir dava görülecek ise o konuda deneyimli ve iş kanunu konusunda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışılmalıdır. Ankara şehrinde de birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bireysel olarak görülecek davaların yanında kurumsal olarak davalarında hukuk büroları ile avukat yardımı alınarak görülmesi önemlidir. Davalardan başarılı bir şekilde olumlu sonuç alınması ve dava sürecinin kısa tutulmasının sağlanması konusunda avukatların yardımları oldukça önemlidir. Kurumsal olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İcra Hukuku gibi birçok alanda dava konuları oluşabilmektedir.

Kişilerin veya kurum ile şirketlerin davalara taraf olmaları durumunda sorunsuz bir yargılama süreci geçirmelerinde avukatlar ve hukuk büroları oldukça önem taşımaktadır. Hukuk bürolarında farklı alanlarda uzman avukatların olması nedeni ile davaların seyrini en iyi şekilde düzenlemek mümkün olacaktır. Birçok hukuk büroları ilinde veya farklı illerde hizmet sunmaktadır. Bu hukuk bürolarında yerli veya uluslararası müvekkiller olabilmektedir. Birçok hukuk bürosu ülkemiz dışındaki hukuk sistemleri veya ülkemizdeki hukuki süreçler için yabancı tarafların davalarına da bakabilmektedir. Tamamen hukuk bürosu ve hukuk bürosundaki avukatların uzmanlık alanları ile alakalı olarak bu durumlar değişkenlik gösterebilmektedir. Bireylerin ve kurumların mahkemelerde temsil edilmesi ve hukuki süreçlerde yardım edilmesi konusunda hukuk büroları ile çalışılabilmektedir.

Ankara Halkı için Ankara Avukatları

Ankara Halkı için Ankara Avukatları

Ankara, Türkiye’nin başkenti olması münasebetiyle hem bölge hem de dünya genelinde oldukça önemli bölgeler arasında yer alır. Ankara’daki huzurun temini için olmazsa olmaz olan hukuk, Ankara avukatları ile sağlam bir temel üzerinde bizi karşılar ve olası sorunların çözümü için taraflarca aranır. Ankara’nın yetenekli, uzman, kalifiye avukatları her türlü hukuk sorununa karşı Ankara halkının anında hareket ederken; doğru avukat ile çalışmanın ne kadar önemli olduğunu mutlaka dile getirmeliyiz. Avukatlık, oldukça zor bir meslektir; fakat her avukatın aynı kalitede olduğunu asla düşünemeyiz. Ayrıca farklı uzmanlık alanları olduğunu hesaba katmalı, buna göre gerekli durumdaki avukat ile iş yapmalıyız.

Seçim Aşaması!

Ankara avukatları, şehir halkının arzusu ile gerekli yönlendirmeyi sağlarken; doğru avukat ile çalışmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Doğru avukatı bulabilmek için:

 • Soru sormaktan çekinmeyin
 • Dilediğiniz konularda aydınlatıcı cevaplar bekleyin
 • Gerekli internet, sosyal araştırma konularına eğilin
 • Direkt inanmak yerine, sorgulamayı seçin
 • Avukatın hangi alanda uzman olduğunu öğrenin
 • Avukatın konuşma tarzına, yazım şekline ve kendini ifade etme biçimine dikkat edin
 • Avukatın elindeki davalara nasıl eğildiğini öğrenin

Belirtilen maddeler, çok daha fazla sayıda çoğaltılarak doğru avukatı bulmanın yolunu size gösterebilir; fakat dile getirilenler dahi doğru kişiyi bulmanız için arzu edilen fırsatı size verir.

Sonraki Durum!

Ankara avukatları, yalnızca davanın başlama aşamasında değil; aynı zamanda davanın devam eden ve biten süreçleri için de müvekkili ile iyi iletişim halinde olan grup şeklinde ifade edilebilir fakat önceden de belirtildiği gibi her avukatın benzer niyette olduğunu düşünmeyin. Doğru avukatı bulabilmeniz için dile getirilen maddeler, bulduğunuz avukat ile sonrasında yaşayacağınız kaliteli ilişkiyi de ortaya koyacak; arzuladığını sonuca sizi yaklaştıracaktır.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma, evli çiftlerin karşılıklı veya birisinin evliliği daha fazla yürütmek istememesi halinde yasal olarak boşanmak istemesi ile başlamaktadır. Boşanmak konusunda 4721 sayılı Medeni Kanunda belirtilen boşanma sebepleri içerisinden birinin geçerli olması gerekmektedir. Boşanma konusunda çiftler arasındaki uyumsuzlukların çok farklı sebepleri olduğu gibi boşanma davalarının da farklı türleri bulunmaktadır. Bu sebeple boşanma avukatı tarafından yardım alınması dava süreci konusunda avantaj sağlayacaktır. Boşanma davalarında genel olarak sorulan bir soru da avukat gerekliliği konusunda olmaktadır. Hukuken hiçbir dava da avukat bulundurmak zorunlu değildir. Ancak avukatlar yasalar ve hukuk sistemi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi kişiler olduğu için dava sürecine olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu sebeple de davalarda avukat yardımı alınması avantaj sağlayacaktır.

Boşanma davalarında eşlerin boşanma konusunda hem fikir olmaları ile anlaşmalı boşanma davalarının açılması mümkün olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi konusunda iki tarafından her konuda anlaşma sağlaması gerekmektedir. Açılacak boşanma avukatı davasında boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu sözleşmede her detay yazılmalı ve velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi tüm konular iki tarafın anlaşması ile belirlenmelidir. Bu boşanma protokolünün hazırlanması ve mahkeme tarafından kabul edilecek şekilde yasal olması için bir avukata ihtiyaç duyulacaktır. Kişilerin kendileri de bu protokolü hazırlayabilir. Ancak yapılacak yanlışlar dava sürecinin uzamasına veya hak kaybına neden olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları en kolay davalar olarak görünseler bile ciddi bir hazırlığın yapılması gerekmektedir. Bunun yanında tarafların boşanmak, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda anlaşamaması durumunda çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davalar oldukça önemlidir ve mutlaka boşanma avukatı tarafından yardım alınması gerekmektedir. Bununla birlikte aldatma nedeni ile boşanma davalarında da avukatlardan yardım alınması gerekmektedir. Davalarda ispat için deliller ve tanıkların belirlenmesi konusunda hukuki çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle aldatmanın ispat edilmesi konusunda hukuk dışı delillerin kullanılmaması önemlidir. Bu konuların incelenmesi ve davaların kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandırılması için alanında deneyimli avukatlardan yardım alınması yerinde olacaktır. Bu durum boşanma davaları için de geçerlidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma durumu, evli olan çiftlerden birinin bağlılık sorumluluğunu ihlal eden davranışlarda bulunmasıyla ortaya çıkar. Şiddetli geçimsizlikten sonra boşanma davaları arasında hukuksal süreçlerden sonra karara bağlanan boşanma sebebini takip eden bir vakadır. Bu süreci takip eden hukuki meseleler tamamen davayı açan şahısların ispat delili sunmasıyla devam eder. Zira aldatma nedeniyle bosanma davası açmak isteyen şahıslar, öncelikli olarak bu sebepte karar kılınan eylemlerin ispatlanması ve sorumluluğunda hareket etmesi gerekmektedir.

Hukuk mekanizması, aldatılan şahısların aldatma nedeniyle bosanma sürecini başlatması için, mahkemeye sunacak delilin 6 ayı geçmemesi durumuna önem verir ki, bu süreçten sonra açılan boşanma davaları yine mahkeme tarafından aldatılan kişinin davacı şahıs tarafından affedildiğini kabul eder ve dava açma yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu sebeple, aldatma olayı öğrenildiği andan itibaren dava için 6 ayı geçme hususuna dikkat edilmelidir. Bu unsuru mahkeme, aldatma nedeniyle bosanma şartlarında öncelik olarak ele alır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açmak

Boşanma davasında hukuki süreci yürütecek mahkeme Aile Mahkemesidir ve aldatılan şahıs son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adres bölgesindeki Aile Mahkemesi´ne başvurabilir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde bu süreci yürütecek tüzel kişilik ise Asliye Hukuk Mahkemesi oluyor. Aldatılan şahıs, aldatma nedeniyle bosanma için bir boşanma dilekçesi hazırlamalı ve bu dilekçe ile birlikte ilgili mahkemeye başvuru yaparak dava sürecini başlatmalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarının hukuki süreci belli unsurlar neticesinde uzayabilmektedir. Zira mahkeme bunun için bilirkişi raporu, aldatma olayının detaylı olarak incelenmesi, olaya tanık olanların açıklamaları, delillerin araştırılması gibi protokolleri göz önünde bulundurur. Bu sebeple, özellikle dava söz konusu çiftlerin arasında herhangi bir uzlaşmama olmaması durumunda oldukça hareketli geçen bir süreç doğar. Davanın karara bağlanması uzman avukat gibi değişkenlere bağlı olarak 1 yıla kadar uzayabilir.

Boşanmada İspat

aldatma nedeniyle bosanma davalarının açılma sebebinden çok, boşanmaya neden olan olaylar çerçevesinde hukuki sürecin nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır. Bu süreç içerisinde mahkemeye sunulacak delillerin yeterli olmaması ve hukuka aykırı nitelikler taşıması durumda dava süreci sona erer ve davayı açan şahıs istediği sonucu alamaz. Dava başvurusunda mahkemeye verilen dilekçede yer alan sebebiyetlerin ispati gerekli görülmektedir ki davacı bununla yükümlüdür. Bunlar SMS kayıtları, kredi kartı hesap özeti, tatil fotoğrafları, sosyal medya paylaşımları, tanıklar, e-mail, telefon konuşmaları gibi birçok delil unsurunu kapsar. Öne sürülen bu deliller tamamen hukuka uygun bir şekilde kayıt altına alınmış ve elde edilmiş olmalıdır. Aksi durumda dava karşıtı davacıya karşı bir cezai yaptırım davasında bulunabilmektedir.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Ankara Avukat | Avukat |